Hitkr Robotics 
(609) 7607027
admin@srcsb.com

MENGGUNAKAN MODUL RFID BERSAMA ARDUINO

Admin0 Comments05-11-2018 09:55

"Radio-Frequency Identification" atau RFID adalah alat (device) untuk mengesan tag yang dilekatkan pada objek. Tag yang digunakan marupakan alat elektronik perhubungan yang berhubung dengan pembaca (reader) dan menghantar atau menerima maklumat yang terkandung di dalamnya. Terdapat 2 jenis tag iaitu tag aktif dan tag pasif. Tag aktif dibekalkan dengan punca kuasa dan boleh menghantar data ke pembaca dari jarak yang agak jauh. Tag pasif mendapat bekalan kuasa dari pembaca yang dihantar menggunakan medan magnet yang mana ianya perlu berada hampir dengan pembaca untuk mendapatkan bekalan kuasa sebelum berhubung dengan pembaca.

Modul pembaca RFID yang digunakan di sini ialah modul RC522. Toturial ini hanya akan menunjukan sambungan dan persediaan yang diperlukan untuk menjalankan aturcara contoh dari librari.


leave a comment