Mawarsoft Muezzin 
(609) 7643230
admin@srcsb.com

TAQWIM JAKIM

Admin0 Comments07-08-2016 11:10

Berikut adalah senarai fail-fail taqwim (*.tqw) bagi kawasan-kawasan mengikut taqwim yang dikeluarkan oleh JAKIM. Fail-fail ini boleh dimuat-turun dan dimuatkan ke sinej melalui eSiak Control Panel.

KELANTAN
Zon 1 - Kota Bharu

KUALA LUMPUR
Kuala Lumpur

leave a comment