Mawarsoft Muezzin 
(609) 7643230
admin@srcsb.com

Control panel Esiak 8

Admin0 Comments07-02-2018 05:35

Ini perisian yang digunakan untuk mengemaskini kandungan sinej (jadual program masjid, tayangan slides dan lain-lain konfigurasi). Perisian ini berfungsi dalam rangkaian, kandungan boleh dikemaskini terus dari bilik imam.

leave a comment