Mawarsoft Trade 
(609) 7606027
admin@srcsb.com

KAITAN ANTARA ENTITI DAN AKAUN

Admin1 Comments09-05-2016 09:17

Trade Spider adalah sistem pengurusan perniagaan yang merangkumi bahagian perakaunan. Walau bagaimana pun entiti-entiti yang terlibat dalam perakaunan dilihat dalam bentuk asal seperti pelanggan, pembekal, barangan, servis dan sebagainya dan bukannya dalam bentuk akaun seperti debtor, kreditor, belian, jualan, pendapatan atau perbelanjaan.

1 comments

Responsive image

1639 Day ago / Repost / Reply

Load more

leave a comment