iQ Queue Management System 
(609) 7607027
admin@srcsb.com

Perisian QMS "iQ" boleh didapati dalam bentuk produk yang disertakan dengan installer di kedai-kedai komputer atau melalui kedai-kedai on-line. Walau bagaimana pun anda masih boleh mencuba perisian tersebut terlebih dahulu dengan mendapatkan installer pada laman web ini.

Di sini installer untuk perisian server FlitGate juga disediakan. FlitGate versi "Basic" adalah percuma. FlitGate perlu dipasang di dalam komputer yang dijadikan server. Sekiranya anda hanya mahu menggunakan satu komputer maka kedua-dua perisian perlu dipasang kepada komputer tersebut. Untuk memuat-turun dan memasang perisian iQ Signage, iQ Caller dan FlitGate jika perlu secara on-line, sila ikut langkah-langkah pemasangan di bawah:

INSTALLER iQ SIGNAGE


Installer iQ Signage 9 - Penilaian 30 hari

File size:7.6 MB
Download time:14s
Hits:33
Cara Pemasangan

Berikut adalah langkah-langkah untuk memasang perisian iQ Signage ke komputer anda:

1. Muat-turun fail "SetupiQSignage9.msi" dengan menekan link "Installer iQ Signage 9" di atas.

2. Jalankan fail tersebut apabila selesai dimuat-turun. Ikut semua arahan sehingga pemasangan iQ Signage selesai. Ikon "iQ Signage 9" akan dihasilkan di atas dekstop.

3. Selesai.

INSTALLER iQ CALLER (DESKTOP)


Installer iQ Caller (Desktop) 9 - Penilaian 30 hari

File size:3.2 MB
Download time:05s
Hits:34
Cara Pemasangan

Berikut adalah langkah-langkah untuk memasang perisian iQ Caller ke komputer anda:

1. Muat-turun fail "SetupiQCaller9.msi" dengan menekan link "Installer iQ Caller (Desktop) 9" di atas.

2. Jalankan fail tersebut apabila selesai dimuat-turun. Ikut semua arahan sehingga pemasangan iQ Callerselesai. Ikon "iQ Caller 9" akan dihasilkan di atas dekstop.

3. Selesai.

INSTALLER FLITGATE BASIC


Installer FlitGate Basic 9 - Percuma

File size:2.8 MB
Download time:09s
Hits:35
Cara Pemasangan

Berikut adalah langkah-langkah untuk memasang perisian perisian server FlitGate Basic ke komputer anda:

1. Muat-turun fail "SetupFiltGateBasic9.msi" dengan menekan link "Installer FlitGate Basic" di atas.

2. Jalankan fail tersebut apabila selesai dimuat-turun. Ikut semua arahan sehingga pemasangan FlitGate selesai. Ikon "FlitGate Basic 9" akan dihasilkan di atas dekstop.

3. Selesai. FlitGate akan dijalankan sendiri setiap kali komputer direstart.