iQ Queue Management System 
(609) 7607027
admin@srcsb.com

Aliran perjalanan sistem FlitSoft iQ

Berikut merupakan gambaran awal perjalanan sistem pengurusan giliran [FlitSoft iQ] yang akan dibangunkan. Dimana, sistem ini dapat melancarkan urusan penyampaian perkhidmatan dari awal hingga akhir. FlitSoft iQ dapat membantu sesebuah organisasi untuk menyampaikan perkhidmatan mereka secara cekap dan teratur. Setiap pelanggan yang ingin berurusan akan mendapat satu nombor giliran dan menunggu sementara nombor giliran mereka diproses, mereka tidak perlu beratur didalam barisan untuk memperolehi perkhidmatan di kaunter.