Mawarsoft Clinic 
(609) 7606027
admin@srcsb.com

FUNGSI "AUTO ACCEPT"

Admin0 Comments03-04-2016 11:26

Fungsi "auto accept" disediakan di dalam Clinic Spider bagi membolehkan label ubat dan juga penyata ubat dicetak secara automatik sebaik sahaja doktor mengesahkan dokumen dan memanjangkan dokumen tersebut ke farmasi. Ini akan menjimatkan masa dan juga tenaga kerja kerana kakitangan tidak diperlukan untuk mengesah dan mencetak label ubat secara manual sebaliknya ia dilakukan secara automatik oleh sistem.

leave a comment

Powered by: Mawarsoft BizGate v9.2401.24