Sales Spider 
(609) 7606027
admin@srcsb.com

PENGENALAN KEPADA SALES SPIDER

Admin0 Comments26-09-2015 12:32

Siliconetics Sales Spider ialah perisian komputer untuk sistem jualan atau dikenali juga sebagai Point Of Sales. Perisian ini perlu dipasang pada komputer yang dilengkapi peranti biasa untuk sistem POS seperti pencetak slip, pegimbas kod bar dan sebagainya.

Sales Spider menyokong peranti-peranti berikut:

1.

2.

3.

leave a comment