Sales Spider 
(609) 7606027
admin@srcsb.com

Tutorial 002- Login Pertama kali dan Tetapan Maklumat Perniagaan

Admin0 Comments23-05-2019 11:04

Video tutorial step yang kedua selepas proses aktivasi online telah berjaya.

Video bagaimana untuk login pertama kali ke dalam Sales Spider dan membuat tetapan maklumat perniagaan sebelum boleh mula menggunakan Sales Spider untuk proses jualan.

leave a comment