Sales Spider 
(609) 7606027
admin@srcsb.com

Tutorial 005 - How to register item using Quick Register features

Admin0 Comments30-05-2019 11:46

SILICONETICS SALES SPIDER - Point of Sales Systems (POS Systems)

Tutorial 005 - Mendaftar item barang menggunakan fungsi Quick Register.

Antara salah satu keistimewaan Sales Spider ialah terdapat fungsi 'Quick Register'. Iaitu dimana jika ketika urusan jual beli dihadapan pelanggan sedang berlaku, terdapat item barang yang hendak dibayar oleh pelanggan tiada rekod didalam sistem kerana belum didaftarkan. Untuk melancarkan urusan jual beli, maka fungsi Quick Register didalam Sales Spider membantu untuk mendaftarkan item tersebut secara terus dari skrin Terminal. Video tutorial kali ini mengajar bagaimana untuk menggunakan fungsi Quick Register tersebut.

leave a comment