Mawarsoft Timetable 
(609) 7606027
admin@srcsb.com

CARA MENGGABUNGKAN KELAS

Admin0 Comments04-03-2016 10:02

Bermula versi 9.1 Timetable Spider menyokong penggabungan kelas. Ini membolehkan jadual yang dibina mengandungi sessi pelajaran yang menggabungkan beberapa kelas pada masa yang sama.

Kaedah drag-and-drop yang biasa digunakan untuk menambah entiti ke "jubin masa" tidak boleh digunakan untuk memasukkan lebih dari satu kelas dalam jubin yang sama. Untuk memasukkan lebih dari satu kelas kedalam satu jubin masa, anda perlu melakukannya melalui "Lesson Properties" (sila rujuk gambar).

leave a comment