Mawarsoft Timetable 
(609) 7606027
admin@srcsb.com

CARA MENGGABUNGKAN KELAS

Admin0 Comments04-03-2016 10:02

Bermula versi 9.1 Timetable Spider menyokong penggabungan kelas. Ini membolehkan jadual yang dibina mengandungi sessi pelajaran yang menggabungkan beberapa kelas pada masa yang sama.

Kaedah drag-and-drop yang biasa digunakan untuk menambah entiti ke "jubin masa" tidak boleh digunakan untuk memasukkan lebih dari satu kelas dalam jubin yang sama. Untuk memasukkan lebih dari satu kelas kedalam satu jubin masa, anda perlu melakukannya melalui "Lesson Properties" (sila rujuk gambar).

read more

Tutorial Berkaitan Dengan Tile Subjek, Kelas dan Guru

Admin0 Comments08-07-2019 03:46

tutorial dalam video ini:
1. Mengubah warna tile subjek, kelas dan guru
2. Membuang tile subjek dari jadual, menambah waktu berterusan keatas subjek
3. Drop lesson dan Auto Arrange tile Subjek

read more

Siliconetics Timetable Spider Login Pertama Kali Dan Tetapan Maklumat Organisasi

Admin0 Comments10-07-2019 12:05

Tutorial pertama kali login ke dalam Sistem Timetable Spider dan bagaimana memasukkan maklumat organisasi sebelum mula membina jadual waktu. Maklumat organisasi ini hanya perlu dimasukkan sekali sahaja. Kerana ianya akan dipaparkan pada jadual waktu kelas.

read more

Siliconetics Timetable Spider - Membina Jadual Waktu Untuk Kali Pertama - Bahagian 1

Admin0 Comments14-07-2019 09:32

Tutorial Timetable - Langkah kedua, selepas mengkonfigurasi maklumat organisasi pada video tutorial lepas (jika belum lihat, sila lihat video tutorial tersebut terlebih dahulu). Tutorial langkah kedua ini adalah bagaimana untuk pertama kali membina Jadual Waktu di dalam Timetable Spider.

read more

Siliconetics Timetable Spider - Membina Jadual Waktu Untuk Kali Pertama - Bahagian 2

Admin0 Comments14-07-2019 05:42

Tutorial Timetable - Bahagian 2.

Ianya merupakan langkah ketiga jika diambil kira dari video tutorial yang pertaman iaitu mengkofigurasi organisasi, selepas mengkonfigurasi maklumat organisasi pada video tutorial lepas (jika belum lihat, sila lihat video tutorial tersebut terlebih dahulu). Tutorial langkah kedua pula adalah bagaimana untuk pertama kali membina Jadual Waktu di dalam Timetable Spider bahagian 1. Video tutorial kali ini adalah sambungan kepada Bina Jadual Pertama Kali - Bahagian 2.

read more

Siliconetics Timetable Spider - Membina Jadual Waktu Untuk Kali Pertama - Bahagian 3

Admin0 Comments17-07-2019 01:12

Tutorial Timetable - Bahagian 3 iaitu sambungan tutorial setelah membina tile-tile setiap entiti iaitu FORM, SUBJECT, TEACHER & ROOM pada video yang lepas, tiba masa untuk membina Jadual Waktu untuk satu kelas.

read more