Timetable Spider 
(609) 7606027
admin@srcsb.com

Siliconetics Timetable Spider Login Pertama Kali Dan Tetapan Maklumat Organisasi

Admin0 Comments10-07-2019 12:05

Tutorial pertama kali login ke dalam Sistem Timetable Spider dan bagaimana memasukkan maklumat organisasi sebelum mula membina jadual waktu. Maklumat organisasi ini hanya perlu dimasukkan sekali sahaja. Kerana ianya akan dipaparkan pada jadual waktu kelas.

leave a comment