SRCSB.COM 
(609) 7607027
Whatsapp (6019) 7100696
admin@srcsb.com

Siliconetics Association Spider

Admin0 Comments16-02-2012 02:53

Association Spider adalah perisian khususuntuk mengurus data keahlian sesebuah pertubuhan atau persatuan. Selain daftar keahlian, sistem ini juga dilengkapi modul kutipan yuran bagi memudahkan kutipan yuran daripada ahli.

read more

Siliconetics Accounting Spide

Admin0 Comments16-02-2012 12:00

read more

Siliconetics Payroll Spider

Admin0 Comments16-02-2012 12:00

read more

Siliconetics Assets Spider

Admin0 Comments04-02-2012 12:12

read more

Siliconetics Staff Spider

Admin0 Comments01-02-2012 09:59

read more

Siliconetics BizGate Server

Admin0 Comments13-11-2011 07:38

read more

Siliconetics FlitGate Server

Admin0 Comments13-11-2011 07:35

read more

Siliconetics Government Asset Spider

Admin0 Comments23-08-2011 08:04

Siliconetics Government Asset Spider ialah perisian atau sistem pengurusan aset berpandukan kaedah pengurusan yang digunapakai oleh kerajaan Malaysia.
Sistem ini merekodkan data berkaitan aset dan inventori menggunakan skrin input yang diadaptasi dari borang-borang KEW. PA yang digunakan dalam sistem pengurusan aset manual. Sebagai contoh, borang input untuk merekodkan aset adalah berpandukan borang KEW. PA2 manakala borang input inventori pula berpandukan borang KEW. PA3. Ouput-output yang dihasilkan juga adalah dalam format yang telah ditentukan melalui borang-borang KEW. PA sedia ada.

PROGRES PEMBANGUNANSistem ini akan menyokong borang-borang KEW. PA yang digunakan di dalam sistem penurusan aset kerajaan mengikut keperluan. Ianya masih diperingkat alfa atau masih di dalam proses pembangunan. Jadual di bawah menunjukkan borang-borang KEW. PA yang diintergrasi ke dalam sistem berserta status pembangunannya.


Untitled Document

KEW. PA
JENIS
TAJUK
AKSES MELALUI SISTEM
PROGRES
STATUS
KEW. PA-1
-
BORANG LAPORAN PENERIMAAN ASET ALIH KERAJAAN  
-
-
KEW. PA-2
Input
DAFTAR HARTA MODAL Melalui borang input "DAFTAR HARTA MODAL (KEW. PA-2)" di dalam modul "Aset".
100%
Finalized
KEW. PA-3
Input
DAFTAR INVENTORI Melalui borang input "DAFTAR INVENTORI (KEW. PA-3)" di dalam modul "Aset".
100%
Finalized
KEW. PA-4
Output
SENARAI DAFTAR HARTA MODAL Melalui menu "Laporan->Daftar Harta Modal (KEW. PA-4)"
90%
-
KEW. PA-5
Output
SENARAI DAFTAR INVENTORI Melalui menu "Laporan->Daftar Inventori (KEW. PA-5)"
90%
-
KEW. PA-6
-
DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI  
-
-
KEW. PA-7
Output
SENARAI ASET ALIH KERAJAAN  
-
-
KEW. PA-8
Output
LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI BAGI TAHUN .......... Melalui menu "Laporan->Harta Modal Dan Inventori Tahunan (KEW. PA-8)"
10%
-
KEW. PA-9
Input
BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAAN  
-
-
KEW. PA-10
Input
LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL Melalui borang input "LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL (KEW. PA-10)" di dalam modul "Periksa".
70%
-
KEW. PA-11
Input
LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI Melalui borang input "LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI (KEW. PA-11)" di dalam modul "Periksa".
70%
-
KEW. PA-12
Input
SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI  
-
-
KEW. PA-13
Output
SENARAI ASET ALIH KERAJAAN YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN  
-
-
KEW. PA-14
Input
DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL Melalui cetakan "Laporan Penyelenggaraan (PA14)" borang input "DAFTAR HARTA MODAL (KEW. PA-2)" di dalam modul "Aset".
90%
-
KEW. PA-15
-
LANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSAAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN  
-
-
KEW. PA-16
-
PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) ASET ALIH KERAJAAN Melalui borang input "DAFTAR PELUPUSAN ASET (KEW. PA-16)" di dalam modul "Lupus".
70%
-
KEW. PA-17
-
LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSAAN ASET ALIH KERAJAAN Melalui borang input "LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA (KEW. PA-17)" di dalam modul "Lupus".
70%
-
KEW. PA-18
-
SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH KERAJAAN  
-
-
KEW. PA-19
-
SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN  
-
-
KEW. PA-20
-
LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN Melalui menu "Laporan->Pelupusan Aset Tahunan (KEW. PA-20)"
10%
-
KEW. PA-21
-
KENYATAAN TAWARAN TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN  
-
-
KEW. PA-22
-
BORANG TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN  
-
-
KEW. PA-23
-
JADUAL TENDER PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN  
-
-
KEW. PA-24
-
KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN  
-
-
KEW. PA-25
-
BORANG SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN  
-
-
KEW. PA-26
-
JADUAL SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN  
-
-
KEW. PA-27
-
KENYATAAN JUALAN LELONGAN ASET ALIH KERAJAAN  
-
-
KEW. PA-27(A)
-
SENARAI ASET YANG DILELONG Melalui borang input "DAFTAR LELONGAN ASET (KEW. PA-27(A))" di dalam modul "Lelong".
70%
-
KEW. PA-28
-
LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN Melalui borang input "LAPORAN KEHILANGAN ASET (KEW. PA-28)" di dalam modul "Hilang".
70%
-
KEW. PA-29
-
PERLANTIKAN JAWATANKUASA PENYIASAT KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN  
-
-
KEW. PA-30
-
LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN  
-
-
KEW. PA-31
-
SIJIL HAPUSKIRA ASET ALIH KERAJAAN Melalui borang input "SIJIL HAPUSKIRA ASET ALIH (KEW. PA-31)" di dalam modul "Hilang".
70%
-
KEW. PA-32
LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB ASET ALIH KERAJAAN  
-
-
read more

Siliconetics Property Spider

Admin0 Comments17-08-2011 10:13

Siliconetics Property Spider ialah perisian komputer yang direka untuk kegunaan syarikat-syarikat pemaju perumahan dan ejen-ejen jualan mereka. Sistem ini dapat membantu meningkatkan kecekapan pengurusan dengan memastikan dokumen-dokumen dan maklumat-maklumat berkaitan dapat direkod, disusun, dikemaskini, diakses dan dianalisis dengan cekap.

read more

Siliconetics Punch Spider

Admin0 Comments05-12-2010 01:01

Siliconetics Punch Spider ialah perisian "Punch Clock" bagi membolehkan kakitangan merekodkan kedatangan dan keluar-masuk pajabat. Perisian ini boleh dipasang pada setiap komputer yang digunakan oleh setiap kakitangan atau pada satu komputer khas untuk digunakan bersama. Data yang direkodkan oleh perisian ini akan digunakan oleh perisian lain di dalam rangkaian untuk dianalisa dan digunakan bila perlu. Antara perisian yang menggunakan data ini ialah Siliconetics Payroll dan Siliconetics Time. Perisian ini hanya disediakan di dalam versi spider.

read more

Siliconetics Project Spider

Admin0 Comments03-11-2010 12:11

Fungsi utama perisian Siliconetics Project Spider ialah bagi memastikan projek-projek yang dirancang dapat dilaksanakan dengan lancar dan dapat disiapkan mengikut jadual. Ia meliputi sistem pendaftaran, pembahagian tugas dan laporan progress. Semua projek yang sedang dijalankan perlu didaftarkan melalui modul pengurusan aktiviti. Kerja-kerja yang perlu dilakukan untuk setiap projek boleh di daftar dan di tugaskan kepada kakitangan yang bersesuaian. Sistem log atau laporan disediakan bagi membolehkan pekerja membuat laporan progress untuk dipantau oleh pihak pengurusan.

read more

Siliconetics BizAdmin

Admin0 Comments02-11-2010 05:10

BizAdmin adalah perisian yang digunakan untuk mengurus data-data atau kandungan hompej yang dihoskan melalui perisian pelayan BizGate. BizAdmin mungkin boleh dianggap sebagai satu sistem CMS, tetapi untuk lebih tepat ia sebenarnya lebih kepada satu sistem pengurusan kandungan dinamik untuk mengurus data-data maklumbalas dari pengguna laman web.


BizAdmin berkeupayaan untuk mengurus maklumat-maklumat sosial seperti forum, blog, maklumbalas dan juga muat-turun. Untuk melariskan perniagaan, BizAdmin dilengkapi sistem mengurus baner bagi membolehkan baner dipasang pada hompej. Maklumat ahli-ahli yang menyertai hompej juga boleh diurus melalui perisian ini.Buat masa ini BizGate diedarkan secara percuma tapi bukan untuk selamanya.

read more

Siliconetics Exam Spider/Ant

Admin0 Comments21-10-2010 04:56

Maklumat lanjut tentang perisian ini boleh di dapati di sini: Siliconetics Exam.

read more

Siliconetics Library Spider/Ant

Admin0 Comments19-10-2010 06:38

Siliconetics Library ialah perisian khusus untuk mengurus maklumat perpustakaan. Fungsi utama perisian ini ialah untuk:


1. Mengurus maklumat bahan-bahan bacaan dan rujukan yang terdapat di dalam perpustakaan seperti buku-buku, majalah, filem, CD-ROM dan lain-lain. Perisian ini dilengkapi modul khusus untuk mendaftar dan mengurus maklumat-maklumat tersebut.


2. Mengurus maklumat keahlian. Perisian ini dilengkapi sistem pendaftaran ahli untuk berurusan dengan perpustakaan.


3. Mengurus pinjaman bahan-bahan rujukan. Satu modul khas disediakan bagi merekod dan membolehkan ahli membuat pinjaman dan pemulangan.


Selain ciri-ciri utama yang disebutkan di atas, perisian ini juga dilengkapi perlbagai fungsi lain yang mampu membantu memudahkan dan menambah kecekapan pengurusan perpustakaan.


Maklumat lanjut tentang perisian ini boleh di dapati di sini: Siliconetics Library.

read more

Siliconetics Click Author

Admin0 Comments19-10-2010 03:51

Click Author ialah sistem pengarangan multimedia. Ianya digunakan untuk membangunkan kandungan multimedia interaktif seperti perisian pendidikan, perisian permainan, demo, pertunjukan slaid dan sebagainya. Maklumat lanjut tentang perisian ini boleh di dapati di sini: Siliconetics Click Author.

read more

Siliconetics Cash Spider/Ant

Admin0 Comments19-10-2010 03:32

Maklumat lanjut tentang perisian ini boleh di dapati di sini: Siliconetics Cash.

read more

Siliconetics Sales Spider/Ant

Admin0 Comments19-10-2010 02:49

Maklumat lanjut tentang perisian ini boleh di dapati di sini: Siliconetics Sales.

read more

Siliconetics Timetable Spider/Ant

Admin0 Comments19-10-2010 02:27

Maklumat lanjut tentang perisian ini boleh di dapati di sini: Siliconetics Timetable.

read more

Siliconetics Billing Spider/Ant

Admin0 Comments19-10-2010 02:03

Maklumat lanjut tentang perisian ini boleh di dapati di sini: Siliconetics Billing.

read more