SRCSB.COM 
(609) 7607027
Whatsapp (6019) 7100696
admin@srcsb.com

MENGAWAL LED MELALUI BLUETOOTH

Admin0 Comments18-11-2018 06:30

kljkljjkl

read more

Using EKEN action camera as webcam

0 Comments14-12-2019 11:29

Battery and SD card must be removed form camera before connection to USB.

Load and install driver from DriverScape. Please refer to picture.

read more

HTML BROWSER DALAM CLICK AUTHOR 5

0 Comments23-04-2012 12:00

Click Author versi 5.1.00 telah dimasukkan satu objek baru iaitu "HTML Browse". Objek ini membolehkan laman wab dipaparkan di dalam kandungan multimedia.

read more

Berita utama

0 Comments08-05-2019 12:00

read more

CARA MENGURUS MAKLUMAT PENGGUNA

Admin0 Comments01-03-2021 11:21

Pengguna atau "user" adalah mereka-mereka yang akan menggunakan sistem di mana mereka akan diberikan akses kepada fungsi-fungsi tertentu di dalam sistem. Setiap penggunakan akan diberikan kunci akses melalui "username" dan dilindungi dengan kata kunci (password). Setiap pengguna akan diberikan "username" yang berbeza dan unik yang bertindak sebagai pengenalan atau identiti pengguna tersebut. Username ini akan digunakan untuk melogin setiap kali mahu menggunakan sistem.

Maklumat pengguna hanya boleh dikemaskini oleh pengurus (administrator) iaitu pengguna yang memegang username "Admin".

read more