Mawarsoft Trade 
(609) 7606027
admin@srcsb.com

Mawarsoft Trade ialah satu perisian untuk pengurusan perniagaan. Pada dasarnya ia digunakan untuk menghasilkan dokumen-dokumen untuk transaksi perniagaan seperti bil tunai, invois, voucher dan sebagainya. Untuk memenuhi tujuan itu ia juga dilengkapi dengan sistem pengurusan inventori, sistem pengurusan pelanggan dan ahli, sistem pengurusan penghutang dan piutang dan sistem perakaunan.


RELATED DOCUMENTS (pdf)
Panduan Pengguna Trade Spider (kemaskini 2016)


Tentang Siliconetics Trade

Tutorial

latest from blog