Siliconetics Trade 
(609) 7606027
admin@srcsb.com

Tutorial 005 - Mengeluarkan Cash Bill Jualan Tunai Kepada Pelanggan

0 Comments31-07-2019 10:02

Tutorial kali ini iaitu mengeluarkan Cash Bill kepada pelanggan untuk Jualan Tunai. Cash Bill dikeluarkan kepada pelanggan sebagai resit jualan.

leave a comment