Trade Spider 
(609) 7606027
admin@srcsb.com

PENGENALAN KEPADA TRADE SPIDER

Rokman Semail2 Comments24-06-2018 08:45

Trade Spider ialah perisian untuk membantu pengurusan perniagaan. Supaya senang digunakan, antaramuka (interface) perisian ini memfokus kepada pengurusan dokumen-dokumen perniagaan seperti Bil Tunai, Invois, Voucer dan sebagainya. Walau bagaimanapun Trade Spider tetap merupakan satu perisian pengurusan perniagaan lengkap termasuk pengurusan stok, hutang piutang dan juga perakaunan.

Untuk tujuan memasukkan data, Trade Spider dilengkapi 6 modul utama di mana setiap modul mempunyai set borang-borang input yang bersesuaian dengan tujuannya. Modul-modul tesebut ialah Billing, Purchase, Adjust, Trader, Inventory dan Org. Penjelasan tentang modul-modul ini ialah seperti berikut:


Modul "Billing" adalah untuk mengeluarkan dokumen-dokumen jualan. Bagi jualan tunai biasanya kita menggunakan Bil Tunai (Cash Bill). Bagi pembelian secara kredit Trade Spider menyediakan Invois. Lain-lain dokumen yang terlibat dalam transaksi jualan yang boleh disediakan melalui modul ini ialah "Quotation", "Sales Order", "Delivery Order" dan ""Installment Receipt".

2 comments

Responsive image

zcsa

244 Day ago / Repost / Reply

sdsdfs

Responsive image

zcsa

244 Day ago / Repost / Reply

sdsdfs

Load more

leave a comment