Mawarsoft Trade 
(609) 7606027
admin@srcsb.com

T0007 - Cara Menyelaras Stok

0 Comments01-11-2021 08:31

Ini adalah cara untuk membuat pelarasan stok terutamanya yang melibatkan penambahan atau pengurangan stok yang bukan dari transaksi, misalnya stok yang hilang atau rosak. Bagi perubahan stok yang melibatkan transaksi, biasanya entri pelarasan stok akan direkodkan oleh sistem secara automatik semasa transaksi berlaku.

leave a comment