Mawarsoft Trade 
(609) 7606027
admin@srcsb.com

Tutorial 006 - Mendaftar Rekod Profail Pelanggan

0 Comments31-07-2019 02:29

Rekod maklumat pelanggan amat penting dalam urusan jualan secara kredit. Justeru, di dalam Trade Spider, ia perlu disimpan sebagai Profail Pelanggan. Tutorial kali ini mengajar bagaimana untuk menyimpan rekod profail pelanggan didalam sistem untuk tujuan urusan jualan secara kredit dan lain-lain urusan yang melibatkan penggunaan maklumat pelanggan.

leave a comment