Mawarsoft Trade 
(609) 7606027
admin@srcsb.com

"WATERMARK QUANTITY"

Admin0 Comments06-05-2019 05:03

"Watermark Quantity" merujuk kepada satu nilai kuantiti semasa yang ditandakan pada rekod barangan. Tujuan penggunaan nilai watermark adalah untuk mempercepatkan pengiraan stok. Nilai watermark adalah nilai kuantiti yag telah tersedia berbanding kuantiti yang dikira dari entri-entri stok.

Kuantiti Watermark akan dikemaskini dengan betul bagi transaksi yang menggunakan dokumen-dokumen yang sah. Ini juga bermaksud selain mempercepatkan proses, kuantiti Watermark juga boleh menunjukkan perubahan kuantiti stok dengan cara yang tidak sah.

read more

KAITAN ANTARA ENTITI DAN AKAUN

Admin0 Comments09-05-2016 09:17

Trade Spider adalah sistem pengurusan perniagaan yang merangkumi bahagian perakaunan. Walau bagaimana pun entiti-entiti yang terlibat dalam perakaunan dilihat dalam bentuk asal seperti pelanggan, pembekal, barangan, servis dan sebagainya dan bukannya dalam bentuk akaun seperti debtor, kreditor, belian, jualan, pendapatan atau perbelanjaan.

read more

MENDAFTAR BARANGAN

Rokman Semail0 Comments22-07-2018 05:06

Barangan jualan perlu didaftarkan ke sistem....

read more

PENGENALAN KEPADA SILICONETICS TRADE

Rokman Semail0 Comments24-06-2018 08:45

Siliconetics Trader ialah perisian untuk membantu pengurusan perniagaan. Supaya senang digunakan, antaramuka (interface) perisian ini memfokus kepada pengurusan dokumen-dokumen perniagaan seperti Bil Tunai, Invois, Voucer dan sebagainya. Walau bagaimanapun Trade Spider tetap merupakan satu perisian pengurusan perniagaan lengkap termasuk pengurusan stok, hutang piutang dan juga perakaunan.

Untuk tujuan memasukkan data, Trade Spider dilengkapi 6 modul utama di mana setiap modul mempunyai set borang-borang input yang bersesuaian dengan tujuannya. Modul-modul tesebut ialah Billing, Purchase, Adjust, Trader, Inventory dan Org. Penjelasan tentang modul-modul ini ialah seperti berikut:

read more