Mawarsoft Trade 
(609) 7606027
admin@srcsb.com

T0007 - Cara Menyelaras Stok

0 Comments01-11-2021 08:31

Ini adalah cara untuk membuat pelarasan stok terutamanya yang melibatkan penambahan atau pengurangan stok yang bukan dari transaksi, misalnya stok yang hilang atau rosak. Bagi perubahan stok yang melibatkan transaksi, biasanya entri pelarasan stok akan direkodkan oleh sistem secara automatik semasa transaksi berlaku.

read more

Tutorial 006 - Mendaftar Rekod Profail Pelanggan

0 Comments31-07-2019 02:29

Rekod maklumat pelanggan amat penting dalam urusan jualan secara kredit. Justeru, di dalam Trade Spider, ia perlu disimpan sebagai Profail Pelanggan. Tutorial kali ini mengajar bagaimana untuk menyimpan rekod profail pelanggan didalam sistem untuk tujuan urusan jualan secara kredit dan lain-lain urusan yang melibatkan penggunaan maklumat pelanggan.

read more

Tutorial 005 - Mengeluarkan Cash Bill Jualan Tunai Kepada Pelanggan

0 Comments31-07-2019 10:02

Tutorial kali ini iaitu mengeluarkan Cash Bill kepada pelanggan untuk Jualan Tunai. Cash Bill dikeluarkan kepada pelanggan sebagai resit jualan.

read more

Tutorial 004 - Memasukkan Kuantiti Stok Untuk Kali Pertama

0 Comments29-07-2019 01:02

Kali pertama menggunakan Trade Spider, kuantiti sebenar stok produk jualan perlulah dimasukkan terlebih dahulu sebelum memulakan urusan jualbeli. Ini bagi mengelakkan kesukaran untuk membuat penyelarasan stok kelak. Jika daripada permulaan sudah dimasukkan kuantiti sebenar bilangan stok produk, maka ketika proses membuat penyelarasan stok dipenghujung tahun akan menjadi mudah. Video tutorial kali ini mengajar bagaimana untuk memasukkan kuantiti stok produk untuk kali pertama. Ianya hanya perlu dilakukan sekali sahaja. Kuantiti stok akan berubah secara otomatik apabila berlaku jualan dan belian stok baru.

read more

Tutorial 003 - Mencetak Barcode Label Sticker

0 Comments28-07-2019 05:52

Setelah memasukkan maklumat produk jualan dan memasukkan gambar ke produk tersebut, tutorial kali ini adalah bagaimana untuk mencetak barcode label untuk ditampal pada produk jualan.


read more

Tutorial 002 - Memasukkan Gambar Produk Ke Dalam Trade Spider

0 Comments28-07-2019 04:11

Pada video tutorial yang lepas iaitu Tutorial 001 - Memasukkan produk jualan ke dalam sistem (Jika belum melihat video tersebut, sila lihat terlebih dahulu), mengajar bagaimana untuk memasukkan maklumat produk jualan buat kali pertama ke dalam Trade Spider. Tutorial kali ini adalah bagaimana untuk memasukkan gambar produk kedalam maklumat produk yang telah kita masukkan sebelum ini didalam Trade Spider.

read more

Tutorial 001 - Memasukkan produk jualan ke dalam sistem untuk kali pertama

0 Comments28-07-2019 10:46

Produk jualan perlu didaftarkan terlebih dahulu sebelum ia boleh dimasukkan sebagai item di dalam bil. Pendaftaran ini melibatkan maklumat-maklumat tentang produk seperti kod bar, nama produk, harga dan sebagainya. Video tutorial bagaimana untuk memasukkan produk jualan anda kedalam sistem buat kali pertama.

read more

CARA-CARA MEMASANG PERISIAN SILICONETICS TRADE

Rokman Semail0 Comments24-06-2018 10:07

Trade Spider mempunyai tempoh penilaian selama 30 hari bermula dari tarikh pemasangan. Anda boleh menggunakan tempoh penilaian ini untuk menguji keupayaan dan ciri-ciri Trade Spider sebelum membuat pembelian.

Perisian Trade Spider boleh dipasang ke komputer anda pada bila-bila masa menggunakan kaedah pemasangan secara online. Kaedah ini memerlukan komputer anda bersambung dan boleh mengakses internet. Untuk memasangan Trade Spider dan FlitGate Basic (program server) ke komputer anda, sila ikut langkah-langkah berikut:

Nota! Memasang Trade Spdier dan FlitGate ke komputer yang sama membolehkan komputer tersebut digunakan secara bersendirian (stand alone).

read more