Trade Spider 
(609) 7606027
admin@srcsb.com

PENGENALAN KEPADA TRADE SPIDER

Rokman Semail0 Comments24-06-2018 08:45

Trade Spider ialah perisian untuk membantu pengurusan perniagaan. Supaya senang digunakan, antaramuka (interface) perisian ini memfokus kepada pengurusan dokumen-dokumen perniagaan seperti Bil Tunai, Invois, Voucer dan sebagainya. Walau bagaimanapun Trade Spider tetap merupakan satu perisian pengurusan perniagaan lengkap termasuk pengurusan stok, hutang piutang dan juga perakaunan.

Untuk tujuan memasukkan data, Trade Spider dilengkapi 6 modul utama di mana setiap modul mempunyai set borang-borang input yang bersesuaian dengan tujuannya. Modul-modul tesebut ialah Billing, Purchase, Adjust, Trader, Inventory dan Org. Penjelasan tentang modul-modul ini ialah seperti berikut:

read more

Tutorial 001 - Memasukkan produk jualan ke dalam sistem untuk kali pertama

0 Comments28-07-2019 10:46

Video tutorial bagaimana untuk memasukkan produk jualan anda kedalam sistem buat kali pertama.

read more

Tutorial 002 - Memasukkan Gambar Produk Ke Dalam Trade Spider

0 Comments28-07-2019 04:11

Pada video tutorial yang lepas iaitu Tutorial 001 - Memasukkan produk jualan ke dalam sistem (Jika belum melihat video tersebut, sila lihat terlebih dahulu), mengajar bagaimana untuk memasukkan maklumat produk jualan buat kali pertama ke dalam Trade Spider. Tutorial kali ini adalah bagaimana untuk memasukkan gambar produk kedalam maklumat produk yang telah kita masukkan sebelum ini didalam Trade Spider.

read more

Tutorial 003 - Mencetak Barcode Label Sticker

0 Comments28-07-2019 05:52

Setelah memasukkan maklumat produk jualan dan memasukkan gambar ke produk tersebut, tutorial kali ini adalah bagaimana untuk mencetak barcode label untuk ditampal pada produk jualan.


read more

Tutorial 004 - Memasukkan Kuantiti Stok Untuk Kali Pertama

0 Comments29-07-2019 01:02

Kali pertama menggunakan Trade Spider, kuantiti sebenar stok produk jualan perlulah dimasukkan terlebih dahulu sebelum memulakan urusan jualbeli. Ini bagi mengelakkan kesukaran untuk membuat penyelarasan stok kelak. Jika daripada permulaan sudah dimasukkan kuantiti sebenar bilangan stok produk, maka ketika proses membuat penyelarasan stok dipenghujung tahun akan menjadi mudah. Video tutorial kali ini mengajar bagaimana untuk memasukkan kuantiti stok produk untuk kali pertama. Ianya hanya perlu dilakukan sekali sahaja. Kuantiti stok akan berubah secara otomatik apabila berlaku jualan dan belian stok baru.

read more

Tutorial 005 - Mengeluarkan Cash Bill Jualan Tunai Kepada Pelanggan

0 Comments31-07-2019 10:02

Tutorial kali ini iaitu mengeluarkan Cash Bill kepada pelanggan untuk Jualan Tunai. Cash Bill dikeluarkan kepada pelanggan sebagai resit jualan.

read more

Tutorial 006 - Mendaftar Rekod Profail Pelanggan

0 Comments31-07-2019 02:29

Rekod maklumat pelanggan amat penting dalam urusan jualan secara kredit. Justeru, di dalam Trade Spider, ia perlu disimpan sebagai Profail Pelanggan. Tutorial kali ini mengajar bagaimana untuk menyimpan rekod profail pelanggan didalam sistem untuk tujuan urusan jualan secara kredit dan lain-lain urusan yang melibatkan penggunaan maklumat pelanggan.

read more


"WATERMARK QUANTITY"

Admin0 Comments06-05-2019 05:03

"Watermark Quantity" merujuk kepada satu nilai kuantiti semasa yang ditandakan pada rekod barangan. Tujuan penggunaan nilai watermark adalah untuk mempercepatkan pengiraan stok. Nilai watermark adalah nilai kuantiti yag telah tersedia berbanding kuantiti yang dikira dari entri-entri stok.

Kuantiti Watermark akan dikemaskini dengan betul bagi transaksi yang menggunakan dokumen-dokumen yang sah. Ini juga bermaksud selain mempercepatkan proses, kuantiti Watermark juga boleh menunjukkan perubahan kuantiti stok dengan cara yang tidak sah.

read more