Mawarsoft Trade 
(609) 7606027
admin@srcsb.com

T0007 - Cara Menyelaras Stok

0 Comments01-11-2021 08:31

Ini adalah cara untuk membuat pelarasan stok terutamanya yang melibatkan penambahan atau pengurangan stok yang bukan dari transaksi, misalnya stok yang hilang atau rosak. Bagi perubahan stok yang melibatkan transaksi, biasanya entri pelarasan stok akan direkodkan oleh sistem secara automatik semasa transaksi berlaku.

read more


"WATERMARK QUANTITY"

Admin0 Comments06-05-2019 05:03

"Watermark Quantity" merujuk kepada satu nilai kuantiti semasa yang ditandakan pada rekod barangan. Tujuan penggunaan nilai watermark adalah untuk mempercepatkan pengiraan stok. Nilai watermark adalah nilai kuantiti yag telah tersedia berbanding kuantiti yang dikira dari entri-entri stok.

Kuantiti Watermark akan dikemaskini dengan betul bagi transaksi yang menggunakan dokumen-dokumen yang sah. Ini juga bermaksud selain mempercepatkan proses, kuantiti Watermark juga boleh menunjukkan perubahan kuantiti stok dengan cara yang tidak sah.

read more