SRCSB.COM 
(609) 7607027
Whatsapp (6019) 7100696
admin@srcsb.com

HTML BROWSER DALAM CLICK AUTHOR 5

0 Comments23-04-2012 12:00

Click Author versi 5.1.00 telah dimasukkan satu objek baru iaitu "HTML Browse". Objek ini membolehkan laman wab dipaparkan di dalam kandungan multimedia.

leave a comment